UNITED KARATE OF DENMARK


Værdier


Grundprincipperne i United Karate of Denmark (UKDK)

United World Karate er stiftet af en række betydelige, internationale karate organisationer, der repræsenterer traditionel karate, generel karate og kontaktkarate.

UWK’s vision og mission udgør formålet og grundlaget for UWK og er udtrykt i det følgende, hvilket tillige skal betragtes som et bindende mandat for UKDK.

Vision:

At gøre en fælles, verdensomspændende indsats hvorved karate som kampkunst (Martial Art) i dens mange former og stilarter bliver anerkendt af IOC, Sport Accord og nationale idrætsorganisationer og -ministerier som en væsentlig, global sport og en holistisk metode til menneskelig udvikling.

Mission:

At tilbyde et forenet konkurrenceforum, der anerkender og favner diversiteten der eksisterer indenfor kampkunsten karate og samtidig forener fokus og indsats på anerkendelse af karates natur som en holistisk metode til menneskelig udvikling.

At tilbyde et forenet forum af standardiserede coaching principper, dommer kompetence, konkurrencekvalitet og – sikkerhed, der sikrer, at alle deltagere gives mulighed for at konkurrere på højeste niveau i et kontrolleret miljø, der er sikkert for alle deltagere uanset hvilken karate-disciplin, de har valgt at dyrke.

At skabe muligheder for, at den brede offentlighed kan se og forstå karates kompleksitet uanset dens rødder og at sikre, at hver af de overordnede foreningers (UKK, UTK og UGK) anvender og deler viden om best practice i forhold til udøveres og dommeres udvikling, coaching, sundhed og afholdelse af events.

At skabe mulighed for deltageres udvikling på alle niveauer fra lokalsamfundets græsrødder til deltagere ved internationale elitekonkurrencer, fri for enhver form for fordomme eller partiskhed, herunder – men ikke begrænset til – køn, sexuel observans, race, farve, kulturel baggrund eller religiøse overbevisninger.

At skabe et fælles forum til fortsat udvikling af og forbedret forståelse for sådanne fundamentale principper og best practice, som bidrager til den fortsatte vækst og udvikling af kampkunsten karate – uanset hvilken disciplin der udøves – som en holistisk metode til udvikling af individet til dets højeste potentiale.

I Danmark ønsker vi at Klubben skal værne om sine kerneværdier, og at alle kan træner sammen, samt at vores omgangstone er positiv, respektfuld og imødekommende.

Værdigrundlag:


·        
Alle Stilarter og organisationer ligestilles i foreningen og vi skal respekterer hinanden for vores styrker og forskelligheder.

·         Vores karate-politiske ståsted er UWK og vi vil til stadighed tilsikre vores elever frihed til at vælge.

  • Vi omgår hinanden med gensidig respekt, der bunder i ærlighed, menneskelige værdier og kompetencer.
  • Foreningen bygger på en demokratisk struktur, og alle er velkomne uanset alder, køn og fysisk formåen.
  • Vi vil fremme en høj karatemæssig standard.
  • Foreningen skal fokuserer på både brede arbejde samt konkurrence karaten
  • Vi er her i vores fritid, så der skal være en god og venlig stemning med individuel hensynstagen.
  • Vi ønsker at etablerer et stærkt sammenhold på tværs af delorganisationer og Klubber.
  • Vi vil leve op til og værne ægte og ærlig karate-do (iht. dansk kultur)


Medlem af