UNITED KARATE OF DENMARK


UKDK - United Karate of Denmark

Den nationale struktur for United Karate Of Denmark (UKDK) er illustreret som nedenfor

UKDK:

Organisationen er underlagt UWK og er en paraplyorganisation der kan rumme alt karate i Danmark, grupperet indenfor 3 selvkørende afdelinger: UTK (Traditionel karate), UGK (Generel karate) og UKK (Kontakt karate)
UKDK er den eneste officielle enhed der er godkendt af UWK.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer:

 • En formand (President)
 • en næstformand (Vice President)
 • en kasserer (Treasurer)
 • en generalsekretær (General Secretary)
 • samt 2 menige medlemmer

De til enhver tid siddende bestyrelsesformænd i henholdsvis UTK, UGK og UKK udgør 3 bestyrelsesposter. Hvert af disse tre bestyrelsesmedlemmer udpeger frit ét bestyrelsesmedlem fra deres afdeling, således at kravene til valg til bestyrelsen dog skal være opfyldte. Bestyrelsens formandspost går på skift mellem de tre afdelingers formænd for 2 kalenderår ad gangen. UTK har først formandsposten, derefter UGK og derefter UKK. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv.
De 3 stabsfunktioner er på valg hver 2 år, og udpeges af formanden for UKDK, En afdeling må kun have 2 poster i UKDK, med mindre der er en organisation der ikke er etableret, eller ikke kan finde kandidater.
UKDK fordeler DIF midler

Afdelinger: 
De enkelte afdelinger har egne vedtægter og opererer selvstændigt dog skal de følge de overordnet retningslinjer der er udstukket af UKDK

 • UGK, UKK, og UTK vælger deres ledelse på demokratisk vis på generalforsamling hvert 2 år
 • Alle klubber, organisationer eller foreninger skal leve op til vedtægter i de enkelte del organisationer
 • UGK, UKK, og UTK er underlagt de rammer der er udstukket fra UWK, UKDK, og DIF.
 • UGK, UKK, og UTK skal afholde et fælles Danmarks mesterskaber 
 • UGK, UKK, og UTK er i princippen den udførende enhed med hensyn til landshold, aktiviteter, m.m.
 • UGK, UKK, og UTK administrerer selv midler som er fordelt via UKDK for indenfor de rammer der er udstukket

Medlems struktur:
Man kan blive medlem af UGK, UKK, og UTK :

 • Klub
 • Det er muligt at være medlem af flere afdelinger
 • Der er ingen krav om af man er medlem af nogle af de etableret verdensforbund, men er automatisk medlem af UWK hvis man melder sig ind i en afdeling

Stævner:

 • Til UWK titel mesterskaber (senior, +15 år) er det kun United Karate of Denmark der kan repræsenteres og de enkelte del organisationer indstiller til landsholdet via deres landsholds træner.
 • Regelsæt i de 3 del organisationer er baseret på:
  • Traditionel = ITKF regler
  • Generel = WUKF regler
  • Kontakt= UWK regler
 • Reglerne vil dog over tid blive konverteret til UWK regelsæt
 • Regelsættet gælder også for de danske mesterskaber, dog kan der i en indføringsfase benyttes lokale regner.
 • Klubber, foreninger og organisationer under en gren må gerne kæmpe efter egne regler i deres egne stævner
Medlem af