UNITED KARATE OF DENMARK


 • UKDK - United Karate of Denmark

  United World Karate er stiftet af en række betydelige, internationale karate organisationer, der repræsenterer traditionel karate, generel karate og kontaktkarate. UWK’s vision og mission udgør formålet og grundlaget for UWK og er udtrykt i det følgende, hvilket tillige skal betragtes som et bindende mandat for UKDK.

  Vision:
  At gøre en fælles, verdensomspændende indsats hvorved karate som kampkunst (Martial Art) i dens mange former og stilarter bliver anerkendt af IOC, Sport Accord og nationale idrætsorganisationer og -ministerier som en væsentlig, global sport og en holistisk metode til menneskelig udvikling. 

  Mission:

  At tilbyde et forenet konkurrenceforum, der anerkender og favner diversiteten der eksisterer indenfor kampkunsten karate og samtidig forener fokus og indsats på anerkendelse af karates natur som en holistisk metode til menneskelig udvikling.

  At tilbyde et forenet forum af standardiserede coaching principper, dommer kompetence, konkurrencekvalitet og –sikkerhed, der sikrer, at alle deltagere gives mulighed for at konkurrere på højeste niveau i et kontrolleret miljø, der er sikkert for alle deltagere uanset hvilken karate-disciplin, de har valgt at dyrke. 

  At skabe muligheder for, at den brede offentlighed kan se og forstå karates kompleksitet uanset dens rødder og at sikre, at hver af de overordnede foreningers (UKK, UTK og UGK) anvender og deler viden om best practice i forhold til udøveres og dommeres udvikling, coaching, sundhed og afholdelse af events.

  At skabe mulighed for deltageres udvikling på alle niveauer fra lokalsamfundets græsrødder til deltagere ved internationale elitekonkurrencer, fri for enhver form for fordomme eller partiskhed, herunder – men ikke begrænset til – køn, sexuel observans, race, farve, kulturel baggrund eller religiøse overbevisninger.

  At skabe et fælles forum til fortsat udvikling af og forbedret forståelse for sådanne fundamentale principper og best practice, som bidrager til den fortsatte vækst og udvikling af kampkunsten karate – uanset hvilken disciplin der udøves – som en holistisk metode til udvikling af individet til dets højeste potentiale.

 • UKDK - United Karate of Denmark

  United World Karate er stiftet af en række betydelige, internationale karate organisationer, der repræsenterer traditionel karate, generel karate og kontaktkarate. UWK’s vision og mission udgør formålet og grundlaget for UWK og er udtrykt i det følgende, hvilket tillige skal betragtes som et bindende mandat for UKDK.

  Vision:
  At gøre en fælles, verdensomspændende indsats hvorved karate som kampkunst (Martial Art) i dens mange former og stilarter bliver anerkendt af IOC, Sport Accord og nationale idrætsorganisationer og -ministerier som en væsentlig, global sport og en holistisk metode til menneskelig udvikling. 

  Mission:

  At tilbyde et forenet konkurrenceforum, der anerkender og favner diversiteten der eksisterer indenfor kampkunsten karate og samtidig forener fokus og indsats på anerkendelse af karates natur som en holistisk metode til menneskelig udvikling.

  At tilbyde et forenet forum af standardiserede coaching principper, dommer kompetence, konkurrencekvalitet og –sikkerhed, der sikrer, at alle deltagere gives mulighed for at konkurrere på højeste niveau i et kontrolleret miljø, der er sikkert for alle deltagere uanset hvilken karate-disciplin, de har valgt at dyrke. 

  At skabe muligheder for, at den brede offentlighed kan se og forstå karates kompleksitet uanset dens rødder og at sikre, at hver af de overordnede foreningers (UKK, UTK og UGK) anvender og deler viden om best practice i forhold til udøveres og dommeres udvikling, coaching, sundhed og afholdelse af events.

  At skabe mulighed for deltageres udvikling på alle niveauer fra lokalsamfundets græsrødder til deltagere ved internationale elitekonkurrencer, fri for enhver form for fordomme eller partiskhed, herunder – men ikke begrænset til – køn, sexuel observans, race, farve, kulturel baggrund eller religiøse overbevisninger.

  At skabe et fælles forum til fortsat udvikling af og forbedret forståelse for sådanne fundamentale principper og best practice, som bidrager til den fortsatte vækst og udvikling af kampkunsten karate – uanset hvilken disciplin der udøves – som en holistisk metode til udvikling af individet til dets højeste potentiale.